پیدا

پارسا قبول شد!

درخواست حذف اطلاعات

http://ahlolbait.com/files/u12/488.jpg پارسا قبول شد!
إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقینَ (مائده: 27)
خداوند از پرهیزکاران قبول می کند!

این ضرب المثل را شنیده ای که می گویند: «فلانی ِ نه من شیر ده است!»؟
اگر یک شیر دهی روزی نه من – هر من سه کیلو – شیر بدهد و بعد لگدی به ظرف شیر بزند و همه زحماتش را از بینی ببرد آنوقت ی از این بخاطر نه من شیری که داده است تعریف می کند؟! تعریف که هیچ بیشتر او را تحقیر می کند.
می دانی بهترین تعریف از یک ی چیست؟ این است که بگویند: «او بدی ندارد!» و الا هر ی چندتا خوبی دارد. مهم آن است که بدی نداشته باشد. مثلا آدمها وقتی حرف می زنند غالبا راست می گویند. هیچ آنها را برای این که راست می گویند تمجید نمی کند ولی یک جا می رسد که اگر راست بگوید منافعش در خطر می افتد آنجا اگر راست گفت و دروغ نگفت جای تعریف دارد. در واقع در اینجور مواقع غالبا دروغ می گویند, ولی وقتی این فرد از خود بدی - که مورد انتظار هم هست - بروز نداد مورد تعظیم و ستایش دیگران قرار می گیرد.
مثال دیگر این که تو محصل هستی و شغ این است که درس بخوانی و انتظار هم نداری که برای درست خواندت دیگران تو را تشویق کنند. ولی اگر از دیدن یک مسابقه فوتبال و یا سینمایی جذاب بخاطر درست گذشتی آنوقت بقیه می گویند: «آفرین!» زیرا اینجور مواقع غالبا کار اصلی خود را رها می سازند ولی تو این بدی را نداشتی لذا مورد تحسین دیگران قرار گرفتی.
انسانها وقتی به چشم می آیند و مورد تقدیر و تشکر دیگران قرار می گیرند و کارهای خوبشان در ذهنها می ماند که در وقتهایی که غالبا دچار زشتی می شوند اینها خودشان را نگه دارند و خوب باشند.
خداوند نیز این چنین کارهای خوب ما را قبول می کند. مثلا یک ی که به فقرا رسیدگی می کند ولی بعضی وقتها آنها را تحقیر می کند خداوند از او این کارهای خوبش را قبول نمی کند.
ی که به پدر و مادرش خیلی کمک می کند ولی بعضی وقتها حس آنها را اذیت می کند و دادشان را درمی آورد؛ انتظار نداشته باشد خداوند خدماتی را که به والدینش کرده است قبول کند!
البته اگر بلافاصله بعد از کار زشتی که انجام دادیم از خداوند طلب آمرزش کنید و از ی که این کار زشت در حق او انجام گرفته عذر خواهی کنیم خداوند ما را بخشیده و کارهای خوب ما را قبول می کند.
بالا ه قصه ما و خدا قصه دانش آموز و معلم است. معلم, ما را با شاگرد اولها مقایسه نمی کند, نگاه می کند ببیند ما قبلا چه وضعیتی داشتیم الان چه وضعیتی داریم. به پیشرفت ما نمره می دهد. اگر قرار باشد ما را با شاگرد اولها مقایسه کند که کمیت همه ما لنگ است. اصلا دیگر امیدی برای درس خواندن نمی ماند.
خدا به همه می گوید یک پله بالا بیایید. نمی گوید همه به پله بالایی بیایید!
خدایا ما را ببخش تا کارهای خوبمان پذیرفته شود! آمین!