پیدا

توکل

درخواست حذف اطلاعات

http://ahlolbait.com/files/u12/528.jpg توکل
عَلَى اللَّهِ فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ (مائده: 23)
اگر مؤمن هستید بر خداوند توکل کنید!

دوست داری بشی؟ می دونی ها چکار می کنند؟ اونها از طرف انی که نمی توانند حقشان را بگیرند به دادگاه می روند و حق آنها را می گیرند. البته همه ها این قدرت را ندارند. خیلی وقتها نمی توانند کاری از پیش ببرند. بعضیها وقتها هم ها با بازی با قانون بجای این که حقی را ثابت کنند, بر ع حقی را به نفع ی که به آنها پول داده اند پایمال می کنند. آنها های بسیار بدی هستند.
تا حالا شده با مشکلی برخورد کنی و نتوانی آن را حل کنی؟
بهتر است بروی سراغ خداوند و به او بگویی تو من باش و مشکلم را حل کن!
توکّل بر خدا یعنی خداوند را خود قرار دادن.
حالا جای این سؤال است که وقتی خداوند ی می شود چه اتفاقی می افتد که مشکل ی حل می شود؟
مشکلات انسانها بخاطر کاری زشت خود آنها بوجود می آید. ما وقتی خداوند را خود قرار می دهیم در واقع از خداوند می خواهیم خودش ابکاری های ما را درست کند و ما هم به او قول می دهیم که دیگر دست به کارهای زشت نزنیم. وقتی خداوند گناهان ما را می آمرزد در واقع آن گناهان را می پوشاند یعنی نمی گذارد باعث مشکلات بشود.
وقتی خداوند را خودت قرار می دهی خداوند دل دیگران را نسبت به تو نرم کند. او مقلب القلوب است! دلها همه به دست اوست!
وقتی خداوند را قرار می دهی دیگر نباید با ادامه دادن راه های غلط مشکلت را حل کنی زیرا بیشتر کار را اب می کنی.
مثلا وقتی از ی خشمکین می شوی, باید حرف زشت نزنی و دعوا راه نیاندازی و بعد از خداوند بخواهی تا این مسئله را خودش حل کند. نمی شود از طرفی از خداوند بخواهی مشکلت را حل کند و از طرفی خودت مسئله را بیشتر پیچیده کنی!
بعضیها وقتی دچار مشکل اقتصادی می شوند می روند پول ربوی قرض می گیرند. ربا از نظر حرام است. یا وقتی مشکل پیدا می کند از راه نامشروع خود را ء می کنند. خب این افراد نمی توانند از خداوند بخواهند که مشکلشان را حل کند. وقتی تو ی را قرار می دهی دیگر نباید بدون هماهنگی با او کاری را انجام دهی تا بتواند با خیال راهت کارش را انجام دهد.
ای خدا...!
تو ما را بس! زیرا تو بهترین ی! بهترین ارب ! بهترین یاوری!
حسبنا الله و نعم ال نعم المولی و نعم النصیر.
وقتی خالقم را دارم چه نیاز به مخلوق؟! وقتی ربّم را دارم چه نیاز به مربوب؟! وقتی رازقم را دارم چه نیاز به مرزوق؟!
حسبی الخالق من المخلوقین! حسبی الرب من المربوبین! حسبی الرازق من المرزوقین!
خدایا من را بسی!