پیدا

برگزیده

درخواست حذف اطلاعات

http://ahlolbait.com/files/u947/mobarak_0.jpg برگزیده
آتاکُمْ ما لَمْ یُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمینَ (مائده: 20)
به شما چیزهایی داده شده است که به هیچ از جهانیان داده نشده است!

تا حالا به این موضوع فکر کردی که خداوند به تو چی داده و چی نداده؟
خب من کمکت می کنم تا در این موضوع بهتر فکر کنی. باید خودت را با دیگران مقایسه کنی. آنوقت خواهی فهمید چی داری و چی نداری.
بعضیها چشمشان نمی بیند و یا گوششان نمی شنود و یا یک دست و یا یک پایشان فلج است.
بعضی ها معلول ذهنی هستند و یا بدتر باید در تیمارستان نگهداری شوند.
بعضیها از این که اینقدر ضعیف و لاغر و یا خیلی چاق و خپلی هستند ناراحتند.
بیماریهای زیادی است که بعضی دارند و بعضی ندارند.
بعضی پدر و مادر دارند و بعضی ندارند, بعضی پدر و مادرشان از هم طلاق گرفتند و بعضی مدام شاهد دعوای پدر و مادرشان هستند. بعضی پدر و مادر با ایمان و خیلی عاقلی دارند.
در رابطه با خواهر و برادر و خویشان و همسایگان هم تفاوتهای زیادی بین آدمها وجود دارد.
می رسیم به فقر و ثروت که در این موضوع هم فرق زیادی بین آدمها وجود دارد.
خلاصه از هر نظر که نگاه کنی ما یک چیزهایی داریم که دیگران ندارند و بالع دیگران هم چیزهایی دارند که م نداریم.
توی اینهمه داشتن ها و نداشتن ها یک چیزی را تو داری که جای همه نداشتن هایت را می گیرد! و آن دینی است که داری!
بله دینی که داری. مسلمانی و شیعه هستی.
خداوند که ما را آفرید تا ابدیت ما را زنده نگه می دارد! بدیت می دانی چند سال است. هر چه بگویی در مقبل ابدیت یک ثانیه هم نیست!
تو می توانی چند سال در این دنیا زندگی کنی, فوقش صد سال یا صد و پنجاه سال. این مقدار در مقابل زندگی پس از مرگ هیچی نیست! یک صدم ثانیه هم نیست!
دین به تو کمک می کند تا بتوانی هم با مشکلات در این دنیا کنار بیایی و هم در زندگی جاویدان پس از مرگ خوش باشی.
تو نوجوانی و هنوز خیلی فرصت داری تا بالاترین قله های ایمان صعود کنی و رشد کنی و شخصیتی بزرگ برای خودت بشوی. و از دوستان اختصاصی خدا باشی. اگر کمی فکر کنی میبینی خداوند به تو چیزی داده است که به خیلی ها نداده است.
خیلی از آدمهای بزرگ وقتی به سن تو بودند خیلی زندگی سختی داشتند ولی باور کرده بودند همه سختی ها تمام می شود و تنها خوبیهای این سختی ها می ماند.
خدایا! خ جز تو نمی شناسم که اینقدر به من لطف داشته و دوستی اش را به من در حد بالایی ثابت نموده باشد!